ژل شستشوی جوش سرسیاه صورت کربن اکتیو فارماسی

199,000 تومان

عمیقاً خاک ، روغن و بقایای سلول های مرده انباشته شده در منافذ فرسوده و خسته را تمیز می کند.

با ترمیم و مراقبت های ترمیمی که روی پوست شما انجام می دهد

خستگی پوست شما را برطرف می کند و ظاهری مات و بی جان را به یک سطح صاف درخشان می بخشد.

ژل شستشوی جوش سرسیاه صورت کربن اکتیو فارماسی

199,000 تومان

error: راست کلیک بسته است !!